Какво е IP адрес?

IP е уникален идентификатор за всяко устройство в мрежата. Основната му цел е да позволи на устройствата да комуникират помежду си. IP адресите са донякъде сравними с пощенски адрес. В обща битова настройка може да имате няколко устройства, свързани към една интернет връзка чрез рутер. Всички тези устройства ще имат един и същ публичен IP адрес. Ако едно от тези устройства е свързано към интернет чрез безжичен оператор, то ще има различен IP адрес от устройство, свързано към вашия домашен рутер.