Šta je IP adresa?

IP je jedinstveni identifikator za svaki uređaj na mreži. Njegova primarna svrha je omogućiti uređajima da međusobno komuniciraju. IP adrese su donekle uporedive s poštanskim adresama. U uobičajenom podešavanju domaćinstva, možda ćete imati više uređaja povezanih na jednu internetsku vezu putem usmjerivača. Svi ovi uređaji bi imali istu javnu IP adresu. Ako je jedan od ovih uređaja povezan na Internet putem bežičnog nosača, imao bi drugačiju IP adresu od uređaja povezanog na kućni usmjerivač.