Què és una adreça IP?

Una IP és un identificador únic per a cada dispositiu d’una xarxa. El seu objectiu principal és permetre que els dispositius es comuniquin entre ells. Les adreces IP són una mica comparables a una adreça postal. En una configuració domèstica comuna, és possible que tingueu diversos dispositius connectats a una única connexió a Internet mitjançant un enrutador. Tots aquests dispositius tindrien la mateixa adreça IP pública. Si un d'aquests dispositius està connectat a Internet mitjançant un operador de telefonia mòbil, tindria una adreça IP diferent a la d'un dispositiu connectat al vostre encaminador domèstic.