Beth yw cyfeiriad IP?

Dynodwr unigryw yw IP ar gyfer pob dyfais ar rwydwaith. Ei brif bwrpas yw caniatáu i ddyfeisiau gyfathrebu â'i gilydd. Mae cyfeiriadau IP rhywfaint yn debyg i gyfeiriad post. Mewn setup cartref cyffredin, efallai y bydd gennych ddyfeisiau lluosog wedi'u cysylltu ag un cysylltiad rhyngrwyd trwy lwybrydd. Byddai gan yr holl ddyfeisiau hyn yr un Cyfeiriad IP cyhoeddus. Os yw un o'r dyfeisiau hyn wedi'i gysylltu â'r rhyngrwyd trwy gludwr diwifr, byddai ganddo gyfeiriad IP gwahanol na dyfais wedi'i chysylltu â'ch llwybrydd cartref.