Τι είναι η διεύθυνση IP;

Το IP είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό για κάθε συσκευή σε δίκτυο. Πρωταρχικός σκοπός του είναι να επιτρέπει στις συσκευές να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι διευθύνσεις IP είναι κάπως συγκρίσιμες με μια ταχυδρομική διεύθυνση. Σε μια κοινή οικιακή ρύθμιση, ενδέχεται να έχετε πολλές συσκευές συνδεδεμένες σε μία σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω ενός δρομολογητή. Όλες αυτές οι συσκευές θα έχουν την ίδια δημόσια διεύθυνση IP. Εάν μία από αυτές τις συσκευές είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο μέσω ασύρματου φορέα, θα έχει διαφορετική διεύθυνση IP από μια συσκευή συνδεδεμένη στον οικιακό δρομολογητή σας.