Mikä on IP-osoite?

IP on yksilöllinen tunniste jokaiselle verkon laitteelle. Sen ensisijainen tarkoitus on antaa laitteiden kommunikoida keskenään. IP-osoitteet ovat jonkin verran verrattavissa postiosoitteisiin. Tavallisessa kotitalousasennuksessa sinulla voi olla useita laitteita, jotka on kytketty yhteen Internet-yhteyteen reitittimen kautta. Kaikilla näillä laitteilla olisi sama julkinen IP-osoite. Jos jokin näistä laitteista on kytketty Internetiin langattoman operaattorin kautta, sillä olisi erilainen IP-osoite kuin kotireitittimeen liitetyllä laitteella.