Que é un enderezo IP?

Unha IP é un identificador único para cada dispositivo dunha rede. O seu propósito principal é permitir que os dispositivos se comuniquen entre si. Os enderezos IP son algo comparables a un enderezo postal. Nunha configuración doméstica común, é posible que teña varios dispositivos conectados a unha única conexión a Internet a través dun enrutador. Todos estes dispositivos terían o mesmo enderezo IP público. Se un destes dispositivos está conectado a Internet a través dun operador sen fíos, tería un enderezo IP diferente ao do dispositivo conectado ao enrutador doméstico.