Što je IP adresa?

IP je jedinstveni identifikator za svaki uređaj u mreži. Njegova je primarna svrha omogućiti uređajima međusobnu komunikaciju. IP adrese su donekle usporedive s poštanskim adresama. U uobičajenom postavljanju kućanstva možda ćete imati više uređaja povezanih na jednu internetsku vezu putem usmjerivača. Svi bi ti uređaji imali istu javnu IP adresu. Ako je jedan od ovih uređaja povezan s internetom putem bežičnog nosača, imao bi drugačiju IP adresu od uređaja spojenog na kućni usmjerivač.