რა არის IP მისამართი?

IP არის უნიკალური იდენტიფიკატორი ქსელში არსებული თითოეული მოწყობილობისთვის. მისი ძირითადი დანიშნულებაა მოწყობილობების ერთმანეთთან კომუნიკაციის საშუალება. IP მისამართები გარკვეულწილად შედარებულია საფოსტო მისამართთან. საერთო საყოფაცხოვრებო დაყენებისას შეიძლება გქონდეთ მრავალი მოწყობილობა, რომლებიც როუტერის საშუალებით ერთ ინტერნეტ კავშირს უკავშირდება. ყველა ამ მოწყობილობას უნდა ჰქონდეს იგივე საჯარო IP მისამართი. თუ ამ მოწყობილობებიდან რომელიმე ინტერნეტთან არის დაკავშირებული უკაბელო ოპერატორის საშუალებით, მას ექნება განსხვავებული IP მისამართი, ვიდრე თქვენი სახლის როუტერთან დაკავშირებული მოწყობილობა.