Што е IP адреса?

IP е единствен идентификатор за секој уред на мрежата. Неговата примарна цел е да им овозможи на уредите да комуницираат едни со други. IP адресите се нешто споредливи со поштенска адреса. При заедничко поставување на домаќинствата, може да имате повеќе уреди поврзани на една интернет-врска преку рутер. Сите овие уреди би имале иста јавна IP адреса. Ако некој од овие уреди е поврзан на интернет преку безжичен оператор, тој би имал друга IP адреса од уред поврзан на вашиот домашен рутер.