IP хаяг гэж юу вэ?

IP нь сүлжээн дэх төхөөрөмж бүрийн өвөрмөц таних тэмдэг юм. Үүний гол зорилго нь төхөөрөмжүүдийг хооронд нь харилцах боломжийг олгох явдал юм. IP хаягуудыг шуудангийн хаягтай харьцуулах боломжтой. Өрхийн нийтлэг тохиргоонд та чиглүүлэгчээр дамжуулан нэг интернет холболттой холбогдсон олон төхөөрөмжтэй байж болно. Эдгээр бүх төхөөрөмжүүд ижил нийтийн IP хаягтай байх болно. Хэрэв эдгээр төхөөрөмжүүдийн аль нэг нь утасгүй оператор компаниар дамжуулан интернетэд холбогдсон бол таны гэрийн чиглүүлэгчтэй холбогдсон төхөөрөмжөөс өөр IP хаягтай байх болно.