အိုင်ပီလိပ်စာဆိုတာဘာလဲ

အိုင်ပီတစ်ခုဆိုသည်မှာကွန်ယက်ရှိပစ္စည်းတစ်ခုစီအတွက်သီးခြားသတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာကိရိယာများအချင်းချင်းဆက်သွယ်ခွင့်ပြုရန်ဖြစ်သည်။ အိုင်ပီလိပ်စာများသည်စာတိုက်လိပ်စာနှင့်အတော်လေးဆင်တူသည်။ သာမန်အိမ်ထောင်စုတည်ဆောက်မှုတစ်ခုတွင်သင့်အား router မှတစ်ဆင့်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုချိတ်ဆက်ထားသော device များစွာရှိသည်။ ဤကိရိယာအားလုံးသည်တူညီသော IP လိပ်စာရှိသည်။ အကယ်၍ ဤစက်ပစ္စည်းများထဲမှတစ်ခုသည်အင်တာနက်ကိုကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ဖြင့်ချိတ်ဆက်ပါက၎င်းသည်သင့်အိမ်တွင်းရောက်တာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောကိရိယာနှင့်အခြား IP လိပ်စာတစ်ခုရှိလိမ့်မည်။