Hva er en IP-adresse?

En IP er en unik identifikator for hver enhet i et nettverk. Hovedformålet er å la enheter kommunisere med hverandre. IP-adresser er noe sammenlignbare med en postadresse. I et vanlig husholdningsoppsett kan du ha flere enheter koblet til en enkelt internettforbindelse via en ruter. Alle disse enhetene ville ha samme offentlige IP-adresse. Hvis en av disse enhetene er koblet til internett via en trådløs operatør, vil den ha en annen IP-adresse enn en enhet som er koblet til hjemmeruteren.