Co to jest adres IP?

IP to niepowtarzalny identyfikator każdego urządzenia w sieci. Jego głównym celem jest umożliwienie urządzeniom komunikacji między sobą. Adresy IP są w pewnym stopniu porównywalne z adresem pocztowym. W typowej konfiguracji domowej możesz mieć wiele urządzeń podłączonych do jednego połączenia internetowego za pośrednictwem routera. Wszystkie te urządzenia miałyby ten sam publiczny adres IP. Jeśli jedno z tych urządzeń jest połączone z Internetem przez operatora sieci bezprzewodowej, miałoby inny adres IP niż urządzenie podłączone do domowego routera.