Čo je to IP adresa?

IP je jedinečný identifikátor pre každé zariadenie v sieti. Jeho primárnym účelom je umožniť vzájomnú komunikáciu zariadení. IP adresy sú do istej miery porovnateľné s poštovou adresou. V bežnom domácom nastavení môžete mať viac zariadení pripojených k jednému internetovému pripojeniu cez smerovač. Všetky tieto zariadenia by mali rovnakú verejnú adresu IP. Ak je jedno z týchto zariadení pripojené k internetu prostredníctvom bezdrôtového operátora, malo by inú adresu IP ako zariadenie pripojené k domácemu smerovaču.