Çfarë është një adresë IP?

Një IP është një identifikues unik për secilën pajisje në një rrjet. Qëllimi i tij kryesor është të lejojë pajisjet të komunikojnë me njëri-tjetrin. Adresat IP janë disi të krahasueshme me një adresë postare. Në një konfigurim të zakonshëm shtëpiak, mund të keni shumë pajisje të lidhura në një lidhje të vetme interneti përmes një routeri. Të gjitha këto pajisje do të kishin të njëjtën Adresë IP publike. Nëse njëra nga këto pajisje është e lidhur në internet përmes një transportuesi pa tel, ajo do të kishte një adresë IP të ndryshme nga një pajisje e lidhur me routerin tuaj të shtëpisë.