Vad är en IP-adress?

En IP är en unik identifierare för varje enhet i ett nätverk. Dess främsta syfte är att låta enheter kommunicera med varandra. IP-adresser är något jämförbara med en postadress. I en vanlig hushållsinstallation kan du ha flera enheter anslutna till en enda internetanslutning via en router. Alla dessa enheter skulle ha samma offentliga IP-adress. Om en av dessa enheter är ansluten till internet via en trådlös operatör skulle den ha en annan IP-adress än en enhet ansluten till din hemrouter.