ที่อยู่ IP คืออะไร?

IP คือตัวระบุเฉพาะสำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่องบนเครือข่าย จุดประสงค์หลักคือเพื่อให้อุปกรณ์สื่อสารกันได้ ที่อยู่ IP ค่อนข้างเทียบได้กับที่อยู่ไปรษณีย์ ในการตั้งค่าทั่วไปในครัวเรือนคุณอาจมีอุปกรณ์หลายเครื่องเชื่อมต่อกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเราเตอร์ อุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมดจะมีที่อยู่ IP สาธารณะเดียวกัน หากอุปกรณ์เหล่านี้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายอุปกรณ์ดังกล่าวจะมีที่อยู่ IP ที่แตกต่างจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์ที่บ้านของคุณ