IP adresi nedir?

IP, bir ağdaki her cihaz için benzersiz bir tanımlayıcıdır. Birincil amacı, cihazların birbirleriyle iletişim kurmasına izin vermektir. IP adresleri bir posta adresiyle biraz karşılaştırılabilir. Genel bir ev kurulumunda, bir yönlendirici aracılığıyla tek bir internet bağlantısına bağlı birden fazla cihazınız olabilir. Tüm bu cihazlar aynı genel IP Adresine sahip olacaktır. Bu cihazlardan biri internete kablosuz bir operatör aracılığıyla bağlanırsa, ev yönlendiricinize bağlı bir cihazdan farklı bir IP adresine sahip olacaktır.